Kleuters
 Cyberkidz
 digitale prentenboek 1
 digitale prentenboek 2
 digitale prentenboek 3
 educatieve spelen
 gratis app: Rompompom
 leerzame spellen
 rekenspellen
 Rompompom letters
 taal/lezen

Algemeen
 ADHD/ADD
 Dyslexie
 Leer/gedragsstoornis
 meester Kees

Cito oefenen 6-7-8
 begrijpend lezen
 kids4cito
 ontleden
 rekenen
 spelling
 spreekwoorden
 studievaardigheden
 technisch lezen
 werkwoorden
 woordenschat

Lezen
 informatie lezen
 leestrainer
 tempo lezen
 woordentrainer

oefeningen 6-7-8
 bruuttaal
 cambiumned
 oefenstof 1
 oefenstof 2
 oefenstof 3
 rekenen taal 1
 rekenen taal 2
 spelletjesplein
 taal rekenen W.O.

Aardrijkskunde
 graden
 kaart lezen 1
 kaart lezen 2
 kinderpleinen
 steden Europa
 topografie Europa 1
 topografie Europa 2
 topografie Nederland
 topografie wereld

 
Groep 3
 educatieve spellen
 letterlegger APP
 maan roos vis APP
 rekenen
 spelling en taal

Groep 4
 educatieve spellen
 rekenen
 rekenweb
 sommen oefenen APP
 spelling APP
 spelling oefenen
 tafels oefenen APP
 tafeltrainer APP

Taal 1
 deelwoord 1
 deelwoord 2
 deelwoord 3
 directe rede 1
 directe rede 2
 directe rede 3
 leestekens 1
 leestekens 2
 mannelijk vrouwelijk
 trap van vergelijking

Taal 2
 bepalingen 1
 bepalingen 2
 gebiedende wijs 1
 gebiedende wijs 2
 gebiedende wijs 3
 gebiedende wijs 4
 lijdend voorwerp 1
 lijdend voorwerp 2
 pers-bezittelijk vnw
 persoonlijk vnw

Woordenschat
 spreekwoorden 1
 spreekwoorden 2

Natuurkunde
 ik van binnen
 nieuws uit de natuur
 zee in zicht

 
Groep 5
 educatieve spellen
 rekenen
 rekenweb
 sommen oefenen APP
 spelling APP
 spelling oefenen
 tafels oefenen
 tafeltrainer APP

Groep 6
 educatieve spellen
 rekenen
 rekenweb
 sommen oefenen APP
 spelling APP
 spelling oefenen
 taal/spelling
 tafels oefenen
 tafeltrainer APP

spelling
 spelling taal in beeld
  1
 spelling taal in beeld
  2
 spellingsregels
 werkwoorden oefenen 1
 werkwoorden oefenen 2
 werkwoorden oefenen 3

Taal 3
 beter ontleden
 bijv. naamwoord
 bijv. of stof.
  naamwoord
 gezegde - onderwerp
 meewerkend voorwerp
 onderwerp
 persoonsvorm 1
 persoonsvorm 2
 stof. bijv. naamwoord

Verkeer
 oefenen 1
 oefenen 2
 oefenen 3
 oefenen 4

Geschiedenis
 archeologie
 kinderpleinen
 Nederlandse canon
 tijdsbeelden
 vroeger en zo
 wijzer door de tijd

 
Groep 7
 educatieve spellen
 rekenen
 rekenweb
 sommen oefenen APP
 spelling APP
 spelling oefenen
 taal/spelling
 tafels oefenen
 tafeltrainer APP

Groep 8
 educatieve spellen
 rekenen
 rekenweb
 sommen oefenen APP
 spelling APP
 spelling oefenen
 taal/spelling
 tafels oefenen
 tafeltrainer APP

Rekenen 1
 breuken 1
 breuken 2
 delen met breuken
 hoofdrekenen 1
 hoofdrekenen 2
 klok + digitaal 1
 klok + digitaal 2
 klok + digitaal 3
 klok digitaal
 klokkijken allerlei

Rekenen 2
 metriek 1
 metriek 2
 metriek 3
 procenten 1
 procenten 2
 procenten en breuken
 tafels oefenen 1
 tafels oefenen 2
 tafels oefenen 3

Rekenen 3
 oefenen 1
 oefenen 2
 sommenmaker
 staartdeling oefenen
 tafelsommenmaker
 verm. onder elkaar
 werkbladen maken.

De beheerder van deze pagina: Gerjan
Tips, links of commentaar? Klik hier voor de contactpagina
Momenteel staan er 170 links op deze pagina.
Laatste aanpassing: 20-12-2012
Dit script is ontwikkeld door Dannik.nl - © alle rechten voorbehouden.
Voor meer informatie: chx.nl